Deskundige wegen

Voltijds @Lokaal bestuur Wetteren in Wegen
 • Delen:

Specificaties

 • Job ID 7436
 • Type bestuur Gemeentebestuur
 • Contracttermijn Vast (onbepaalde duur)
 • Provincie Oost-Vlaanderen

Vacature

Lokaal bestuur Wetteren organiseert een selectieprocedure voor een deskundige Wegen (B1-B3) met aanleg van een wervingsreserve.

Lokaal Bestuur Wetteren is een dynamische organisatie, in volle verandering. Met ruim 500 medewerkers bouwen we aan onze gemeente en het welzijn van haar 26.000 inwoners. Wetteren biedt heel wat meer dan de klassieke dienstverlening van elke gemeente. Bouw jij mee aan Plan W?

Team Wegen is verantwoordelijk voor alles wat wegenis(dossiers) betreft. Het team staat in voor alle aanleg, instandhouding en onderhoud van voetpaden, trage wegen, pleinen en straten in het openbaar domein van Wetteren. Naast het zelf uitvoeren van werken worden ook de werken uitbesteed aan aannemers. Het team is verantwoordelijk voor de voorbereiding en opvolging van de werken. Ook projecten van nutsmaatschappijen en hogere overheden in ons openbaar domein worden opgevolgd en begeleid door het team. Het team zoekt daarin de goede afstemming en samenwerking met de betrokken partijen. Het team wegen adviseert ook op bouwaanvragen en omgevingsvergunningen.

Functieprofiel:

De Functie

De deskundige Wegen staat mee in voor het vernieuwen, aanleggen, onderhouden van het openbaar domein (straten, pleinen, riolering, trage wegen).
De deskundige Wegen coördineert werken die uitgevoerd worden door externe aannemers in opdracht van Lokaal Bestuur Wetteren: vb. aanleg voetpaden, asfalteringswerken, algemene onderhoudswerken of verfbelijning. Ook werken in eigen beheer dienen opgevolgd te worden, maar ook werken die worden uitgevoerd door externe partners: vb. nutsmaatschappijen, rioolbeheerder, aanleg wegenis in verkavelingen…
De deskundige Wegen communiceert intern en extern over deze werken, stemt de werken onderling op elkaar af, beheert het budget voor het uitvoeren van deze werken en zorgt voor de voorbereiding van administratieve beslissingen door de bestuursorganen.

Verwacht:

Wie zoeken we? (specifieke toelatingsvoorwaarden)

 • Je beschikt over de competenties uit de functiebeschrijving.
 • Je bent in het bezit van een bachelor diploma of een daarmee gelijkgesteld diploma.
  • Laatstejaarsstudenten zijn tot het examen toegelaten en leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen, uiterlijk op de aanstellingsdatum.

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden voor interne kandidaten:

 • bij bevordering: je werkt op de uiterste inschrijvingsdatum minstens twee jaar bij Lokaal Bestuur Wetteren op C- of D-niveau en je bent bij het Lokaal Bestuur Wetteren aangenomen na een examen waarmee je op dat moment kon aangesteld worden (contractueel in onbepaalde duur of statutair) (voor alle details: zie artikel 121 §2 uit de Rechtspositieregeling); of
 • bij interne/externe mobiliteit: je werkt op de uiterste inschrijvingsdatum minstens twee jaar bij het Lokaal Bestuur Wetteren (gemeente/ OCMW), in dezelfde graad als de vacante functie en je bent bij het Lokaal Bestuur Wetteren aangenomen na een examen waarmee je op dat moment kon aangesteld worden (contractueel in onbepaalde duur of statutair) (voor alle details: zie artikel 130 §2 uit de Rechtspositieregeling); en
 • je kreeg de afgelopen twee jaar geen ongunstige evaluatie; en je voldoet aan de specifieke toelatingsvoorwaarden, opgesomd onder ‘Wie zoeken we’.

Aanbod:

Wat bieden we?

 • Een voltijdse (38/38) contractuele aanstelling voor onbepaalde duur.
 • Een bruto maandloon tussen € 2883 (B1 trap 0) en € 4858 (B3 trap 23).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken, afhankelijk van de werking van de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk, afhankelijk van de werking van de dienst met een vergoeding voor structureel telewerk van 30€/maand (indien minstens 7,6u/week structureel telewerk).
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 8 per gewerkte dag (van 7u36’).
 • Een uitgebreid verlofstelsel met 31 verlofdagen en 14 betaalde feestdagen.
 • Een hospitalisatieverzekering gratis voor de werknemer. Gezinsleden kunnen aansluiten aan een voordelig tarief.
 • Een haard- of standplaatstoelage.
 • Dubbel vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding van 0,27€/km.
 • Een tweede pensioenpijler van 3%.
 • Gratis vaccinatie tegen griep.
 • Korting bij het boeken van sportkampen voor je kinderen.
 • Extra lokale vrijetijdsvoordelen met de UITpas.
 • Voordelen via de PlusPas (GSD-v).

Hoe solliciteren?

Solliciteer online via de website van gemeente Wetteren (https://www.wetteren.be/online-sollicitatieformulier-deskundige-wegen), ten laatste op zondag 8 oktober 2023. Vul de gevraagde gegevens in en voeg volgende documenten toe:

 • uitgebreid curriculum vitae;
 • begeleidend schrijven waarin je uitlegt waarom deze functie jou op het lijf geschreven is en via welk kanaal je deze vacature vernam;
 • diploma;
 • uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud op datum van afsluitingsdatum inschrijving).

OPGELET: Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking.

Meer weten?
Over de procedure: Els De Winter, deskundige Personeel via vacature@wetteren.be of op het nummer 09 365 67 07.
Over de functie-inhoud: Karen Engels, teamcoach Wegen via karen.engels@wetteren.be of 0473 52 83 76.

Hoe verloopt de selectie?
De selectie verloopt via aanwerving, bevordering, interne en externe mobiliteit.
Het examenprogramma bestaat uit:

 • op 11 oktober ontvang je een persoonlijkheidsvragenlijst, indienen op 15 oktober 2023;
 • een verkennend gesprek op woensdag 18 oktober 2023;
 • op 19 oktober ontvang je een thuisopdracht, indienen op 22 oktober 2023;
 • een jurygesprek met toelichting van cases (thuisopdracht) op donderdag 26 oktober 2023.

Om over te gaan naar het volgende deel, moet de kandidaat 50% halen voor het voorgaande deel. Om aan het eind als geslaagd te worden beschouwd, moet de kandidaat minstens 50% behalen op elke selectieproef, en 60% op het totaal van de selectie.
De hoogst gerangschikte kandidaat wordt eerst gecontacteerd om aangesteld te worden. De geslaagde kandidaten die niet worden aangesteld, worden in een wervingsreserve opgenomen, waarvan de geldigheidsduur drie jaar bedraagt en maximaal met twee jaar kan verlengd worden.