HR business partner (cluster welzijn)

Voltijds @Stad Turnhout in HR
 • Delen:

Specificaties

 • Job ID 7383
 • Type bestuur Gemeentebestuur
 • Contracttermijn Vast (onbepaalde duur)
 • Provincie Antwerpen

Vacature

HR business partner – cluster welzijn (M/V/X)
Solliciteren tot en met 24-09-2023

Turnhout is een groene en diverse centrumstad met meer dan 47 000 inwoners. Stad Turnhout heeft als ambitie om op een duurzame wijze bij te dragen aan het welzijn van haar burgers. We maken van Turnhout een sterke stad die de uitdagingen van vandaag en morgen kan trotseren. Waar mensen zich thuis voelen, graag met elkaar samenleven en waar ze trots op zijn. Samen maken we Turnhout futureproof!

In deze afwisselende en bij uitstek mensgerichte functie ben je het eerste aanspreekpunt voor de cluster Welzijn: deze bestaat uit 5 diensten (200-tal medewerkers): Sociale zaken, Burgerzaken, Gelijke kansen, Preventie, Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) (www.turnhout.be/cluster-welzijn).

Als HR Business Partner ben je lid van een dynamisch HR team. In deze functie ben je in staat om de HR visie mee vorm te geven en uit te dragen in de organisatie. Je kan strategisch denken maar je bent tegelijk een echte “doener” die met plezier ook meer operationele taken op zich neemt. Je bent sterk betrokken bij de organisatie en haar medewerkers. In deze functie rapporteer je aan de HR-coördinator.

Functieprofiel:

Jouw taken en verantwoordelijkheden beslaan een breed terrein:

 • Uiteraard ben je als HR Business Partner sparring partner voor het management van je cluster. Maar alle medewerkers kunnen bij jou, indien nodig, ook een luisterend oor vinden met betrekking tot HR en welzijns- gerelateerde vragen.
 • Je werkt adviserend en coachend naar je interne klanten. Voor de verdere uitwerking van trajecten kan je terugvallen op je collega’s van Werving & Selectie, Vorming en Loopbaan.
 • Je ondersteunt de leidinggevenden tijdens de ganse life cycle van de medewerkers. Denk hierbij aan opvolgen van startgesprekken, HR-vragen, opleidingstrajecten, opvolgen van de employee survey enz.
 • Je werkt aan het beschrijven, implementeren en verbeteren van verschillende nieuwe en bestaande HR-processen en procedures alsook aan ad hoc projecten.
 • Je beheert het personeelskader van je cluster, en ondersteunt en adviseert bij de personeelsbewegingen die daaraan verbonden zijn. Je zorgt voor een goede rapportering hierover, alsook over andere relevante HR-gegevens.
 • Daarnaast volg je een aantal aan jou toegewezen HR- of welzijnsthema’s op zoals bijvoorbeeld agressie-beleid, re-ïntegratie langdurig afwezigen,…
 • Je blijft op hoogte van nieuwe HR-ontwikkelingen en -statistieken en relevante sociale wetgeving.

Verwacht:

Welke talenten breng je mee?

 • Je bent een HR-generalist en hebt een sterke affiniteit met het brede domein van je vakgebied.
 • Je bent een rolmodel waar het de Stad Turnhout basiscompetenties betreft: klantgericht, goed in samenwerken, gericht op verbeteren, organisatiebetrokken en betrouwbaar.
 • Je kan strategisch meedenken en gaat even graag praktisch en oplossingsgericht tewerk.
 • Jouw communicatiestijl kan best omschreven worden als toegankelijk, assertief en vriendelijk. Je drukt je zowel schriftelijk als mondeling op een heldere manier uit.
 • Anderen beschrijven jou als een fijne, betrouwbare collega waarop je kan rekenen.
 • Je bent integer en gaat discreet om met vertrouwelijke informatie.
 • Je hebt een mature en verantwoordelijke houding en durft dingen in beweging zetten.
 • Je kan vlot werken met MS Office toepassingen (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Teams) en je kan je snel vertrouwd maken met de toepassingen eigen aan onze dienst en lokaal bestuur.

Kan je deelnemen?

Je hebt tenminste een bachelordiploma (of gelijkgesteld) of een diploma hoger onderwijs van één cyclus of gelijkgesteld, of je zit in je laatste jaar en je behaalt je diploma ten laatste op het moment van indiensttreding.

Aanbod:

 • Een voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur in de graad Bv (B1-B2-B3) en de aanleg van een werfreserve.
 • Je brutominimumloon voor een voltijdse functie bedraagt 2 913,18 euro per maand. Je kan relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige voor maximum 8 jaar laten meetellen. Diensten bij een andere overheid worden onbeperkt meegenomen bij de vaststelling van de administratieve anciënniteiten. Schaalanciënniteit kan meegenomen worden indien bij een andere overheid gelijke of gelijkaardige functies binnen eenzelfde niveau en rang werden uitgeoefend. Indien je hierover meer informatie of een persoonlijke loonsimulatie wenst, kan je contact opnemen met personeelspunt@turnhout.be
 • We bieden tal van extra voordelen aan: maaltijdcheques (8 euro per gewerkte dag), ecocheques (100 euro pro rata je tewerkstellingscoëfficiënt), fietsvergoeding of volledige terugbetaling van je abonnement openbaar vervoer, mogelijkheid tot fietsleasing, eindejaarstoelage, gratis hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler (= aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen), lidmaatschap van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (gsd-v).
 • Diverse kansen om jezelf verder te ontwikkelen door het volgen van opleidingen en studiedagen, deelname aan projecten, …
 • Een organisatie die sterk inzet op een duurzame loopbaan en op een gezonde balans tussen werk en privé. We coachen medewerkers in hun loopbaan en bieden binnen een voltijdse werkweek van 38 uur glijdende werktijd, thuiswerk en een soepele vakantieregeling waarbij je als voltijdse medewerker jaarlijks recht hebt op 33 vakantiedagen aangevuld met 14 feestdagen. Wij volgen het verlofstelsel van de publieke sector wat betekent dat je vanaf je indiensttreding recht hebt op betaalde vakantie a rato van de nog te presteren maanden van dat jaar.

Plaats van tewerkstelling:

Team Personeel – Stadskantoor, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

Selectieprocedure

Solliciteren kan tot en met zondag 24 september 2023.

De selectiecommissie kan beslissen om vooraf een extra stap (preselectie) in te bouwen.
De weerhouden kandidaten ontvangen ter voorbereiding van het selectiegesprek op donderdag 28 september via onze HR-partner Ascento via mail een uitnodiging om online een persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen en een redeneervermogentest af te leggen. Je hebt hiervoor tijd tot en met uiterlijk zondag 1 oktober 2023. Het resultaat van deze testen is adviserend voor de selectiecommissie.

De procedure bestaat uit twee proeven: een schriftelijke proef die kennis en vaardigheden voor de functie test en een competentiegericht interview. Beide proeven worden op dezelfde dag georganiseerd in oktober (locatie: Campus Blairon 200, 2300 Turnhout). De exacte data van de proeven worden op een later tijdstip meegedeeld.
Om te slagen dien je voor elke proef minimaal 50% te behalen en in totaal minimaal 60%.

Interesse?

Om te solliciteren schrijf je je online in op onze website jobs.turnhout.be.
Vergeet zeker niet je motivatiebrief, je curriculum vitae
en een recent uittreksel uit het strafregister toe te voegen.

Solliciteren kan tot en met zondag 24 september 2023.

Turnhout verwelkomt iedereen en gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun competenties.

Vergelijkbare vacatures