Maatschappelijk assistent OCMW – onbepaalde duur

Voltijds @Lokaal bestuur Roosdaal in Administratief , in Zorg
  • Delen:

Specificaties

  • Type bestuur OCMW
  • Contracttermijn Vast (onbepaalde duur)
  • Provincie Vlaams-Brabant

Vacature

Vacature
In functie van een verdere uitbouw van de sociale dienst zoekt het OCMW Roosdaal een voltijdse maatschappelijk assistent voor onbepaalde duur.

Functiebeschrijving
De maatschappelijk assistent verzekert de maatschappelijke dienstverlening die:
o mensen in staat stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid;
o de maatschappelijke integratie bevordert.
De maatschappelijk assistent biedt psychosociale hulp, informatie, advies en concrete dienst- en/of hulpverlening volgens de meest geëigende methoden van het maatschappelijk werk.

Verwacht
Om in aanmerking te komen voor de functie dien je te voldoen aan volgende voorwaarden:
1. van onberispelijk gedrag zijn (aan te tonen via uittreksel uit het strafregister)
2. de politieke en burgerlijke rechten genieten;
3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
4. tot het wettige verblijf in België en wettelijk tot de Belgische arbeidsmarkt zijn toegelaten
5. voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken (minstens niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen voor de vaardigheden lezen en luisteren en minstens niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen voor de vaardigheden spreken en schrijven)
6. in het bezit zijn van een bachelordiploma in sociaal-agogisch werk met titel maatschappelijk assistent (of gelijkgesteld)
7. slagen voor de selectieprocedure

Selectie
De selectieproeven zijn voor iedereen gelijk en bestaan uit een schriftelijke competentieproef en een mondelinge proef.
De selectieproeven zullen plaatsvinden op een nader te bepalen datum die via uitnodiging minstens 7 kalenderdagen op voorhand wordt meegedeeld.
Vermoedelijke periode: midden december 2021 – midden januari 2022

Aanbod
De minimum bruto aanvangswedde op maandbasis bedraagt 2.560,11 euro (salarisschaal B1-B3).
Relevante beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige is voor maximum 12 jaar meerekenbaar. In dat geval bedraagt de bruto maandwedde 3.337,02 euro. Deze wedde wordt nog verhoogd bij anciënniteit in de openbare sector.
Andere voordelen zijn flexibele werkuren, maaltijdcheques (8,00 euro), volledige tussenkomst woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, ecocheques, 35 vakantiedagen en 14 feestdagen per jaar (privaat verlofstelsel), aansluiting bij de Gemeenschappelijke Sociale dienst met tal van voordelen.

Bijlage(n) bij de vacature

Vergelijkbare vacatures